top of page

Acerca de

Image by Sarah Boyle

Formát franšízy

Maestri della Pasta je značka známá na národní i mezinárodní úrovni, hlavní předmět činnosti představují čerstvé těstoviny.  

Přidružené prodejny jsou schopny na extrémně malých prostorech vyrobit, uvařit a naservírovat neuvěřitelné množství jídel každý den. Umožňuje to pečlivá předběžná studie prostor a postupů při zpracování a přípravě těstovin.  

Tým absolvuje školení zaměřené na osobní a profesní růst: všichni zaměstnanci sesterských prodejen pravidelně absolvují školení, která slouží k dosažení cílů stanovených v průběhu roku.

Kurzy jsou vedeny profesemi a jsou zaměřeny na získání efektivní prodejní strategie a specializované přípravy na výrobu těstovin.  

Franšízantovi je zaručena 360° podpora při zahájení podnikání a také nepřetržitá podpora celé provozní a marketingové organizace.

Objevte nyní affiliate vzorce

 

Batti cinque
bottom of page